انتخاب نوع سنگ

انتخاب نوع سنگ بسته به شرایط زیر متفاوت می باشد:

۱-شرایط آب و هوایی

۲-محل مصرف (استفاده در بیرون یا داخل ساختمان) یا نوع مصرف (پله، زیر پا، بدنه، فرش، نما و…)

۳-نوع پروژه (تجاری، مسکونی، آموزشی، پروژه های تفریحی و عمومی و…)

۴-ارزش مادی پروژه (پروژه مسکونی ارزان قیمت، پروژه های دولتی، مجتمع های تجاری لوکس، مجتمع های آپارتمانی لوکس و…)

۵-سنگ آرایی و رنگ بندی سنگ (کلاسیک و سنتی، رنگ های گرم و سرد)